• Vi försöker förklara saker utan för många tekniska ord.
  • Om vi hjälper dig med ett problem så gör vi en timmes felsökning och ger dig sedan en uppskattning om hur lång tid problemet kan ta att lösa. Detta ger dig möjlighet att avbryta om du inte vill fortsätta.
  • Vi berättar för dig vad problemet är och vad vi har gjort för att lösa det.
  • Vi använder alltid anti-stat sladd och anti-stat matta när vi ska jobba på insidan av en dator.
  • Vi gör en back up på dina filer i de fall din dator ska ominstalleras, samt följer en checklista för att veta att vi inte glömmer något viktigt.
  • Vi behandlar all information med tystnadsplikt.
  • Vi lämnar tillbaka datorerna uppdaterade.