Jag startade mitt företag DatorNissen den 1 nov 2009 och ger datorsupport till  företag och privatpersoner. Jag är godkänd för F-skatt och företagsnamnet är registrerat på Bolagsverket. Jag har tecknat en småföretagarförsäkring för att skydda mig och mina kunder.

Jag tror att det finns ett behov av datorsupport för privatpersoner. De kan inte vända sig till större datorföretag, och många privatpersoner har inte tillräckliga kunskaper för att kunna ta emot hjälp via de telefonsupporttjänster som finns.

Jag tror också att en del företag föredrar att få en mer personlig kontakt som ett mindre datorföretag som mitt har lättare att tillhandahålla.

Bakgrund

Under min tid i Sverige har mitt intresse för datorer ökat och jag har nu tusentals timmar bakom mig – jag har grävt inuti datorer, jobbat med olika operativsystem och blivit ”hedersmedlem” på olika internet forum där jag hjälpt många med olika problem. Jag har hjälpt många vänner och familjemedlemmar och då väcktes idén om att starta ett eget företag.