Kort resumé

Jag hoppas att läsaren kommer att uppskatta att denna redogörelse inte på något sätt gör rättvisa åt historien och därför har jag inkluderat många länkar till ytterligare information. Det är inte min avsikt att på något sätt missa information eller förolämpa någon på något sätt. Om någon hittar fel eller vill att jag lägger till andra uppgifter - vänligen säg till

 

DatorNissen

I början av datorutvecklingen kom många varianter av operativsystem som gick i många olika riktningar.

Unix

Namnet Unix som ursprungligen kallades Unics (för Uniplexed Information och Data Service) ett lek med ordet Multics av Brian Kernighan och namnet Unix föddes ...

Det hela började redan 1969 av en grupp AT & T anställda vid Bell Laboratories i USA. I gruppen ingick Ken Thompson, Dennis Ritchie, Brian Kernighan, Douglas McIlroy and Joe Ossanna. De arbetade tillsammans i utvecklingen av Unix- ett operativsystem baserat på assemblerspråk. Den riktningen som Unix skulle ta förändrades oerhört mycket och vid1973 hade språket antecknats i "C".

 

Även utvecklingen av "C" har inte stått stilla och bidrog till den nyare versionen "C + +". 

Historien om Unix är lång. Du hittar mer info här.

GNU

Historien blir riktigt intressant i september 1983 när en programmerare Richard Stallmanstartade GNU-projektet. Richard hade ett mål att skapa ett "komplett Unixkompatibelt system" som helt består av fri programvara. De första stadierna av hans projekt omfattade inrättandet av "Free Software Foundation" och GNU General Public License.

blag
dynebolic
ututo

Licensen ger möjlighet till modifiering och omfördelning av programvaran, men som överensstämmer med licensen och att hålla programvaran gratis.

GNU kärnan (kernel är hjärtat i operativ-systemet) som kallas Hurd attraherade inte den uppmärksamhet det borde ha och lämnade GNU-systemet som ofullständig. Det lämnade vägen fri för Linus Torvald och hans kärna.

dragora

Här har jag lagt till flera av de olika smakerna som erbjuds under GNU etiketten. Om du klickar på enskilda ikoner - kommer det att ta dig till den berörda webbplatsen. Om du klickar på länken nedan - kommer det att ta dig till GNUs huvudsida där det finns mer information om vad som finns.

gnewsense