HUR JAG FÖRSÖKER SPRIDA MILJÖARBETET UT TILL MINA KUNDER

Ge kunder erbjudande om att ta vara på deras gamla dator

Ge förslag på komponenter som är energisnålare

Ge tips på hur kunden kan minska miljöpåverkan med sin dator

Visa kunden fördelarna med att bygga en egen dator – som ger datorn en längre livslängd

Hjälpa kunden laga sin dator eller uppgradera sin dator så att kunden inte behöver köpa en ny