Datornissen ska via information ge sina kunder möjlighet att välja miljöanpassade datorkomponenter samt ge kunskap om hur kunden kan förebygga miljöpåverkan i sitt datoranvändande.

 

Datornissen ska i sin egen verksamhet minska sin miljöpåverkan genom sitt val av datorkomponenter och kontorsmaterial, genom sitt energianvändande och val av transporter.

 

Datornissen ska ständigt förbättra sig i sitt miljöarbete. Datornissen ska följa gällande miljölagstiftning och andra miljörelaterade kundkrav.